Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników Pałacu Młodzieży, którzy mają dość upokarzania i lekceważenia ich godności i praw pracowniczych.

Zebranie założycielskie

29 stycznia 2020 roku grupa pracowników Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach zdecydowała o utworzeniu Związku Zawodowego. Do Sądu Rejestrowego wpłynął już stosowny wniosek o jego rejestrację.